مواد اولیه صنعت لاستیک

شرکت آراد پلیمر ثمین

نام های تجاری مواد لاستیکی
International Abbreviations Chemical Terms, Abbreviations and Trade Names Chemical Term ASTM Designated Abbreviation Polymer Trade Names Acrylonitrile Butadiene ...
استاندارد های مرتبط با صنعت لاستیک
  تقسیم بندی لاستیک ها DIN 7715 نگهداری و انبارداری محصولات لاستیکی DIN 7716 گروهبندی لاستیک های چقرمه ...